Skip to main content
hero_2000x600_new-scaled.jpeg
Baner graficzny z napisami:  Szanuj życie! Siebie nie odbudujesz. Budowa stop wypadkom. www.pip.gov.pl

Wydawnictwa


Dariusz Gnot, Piotr Kmiecik
Bezpieczne rusztowania

Wiesława Saroma, Benedykt Zygadło Roboty drogowo-mostowe

Praca w wykopach
Urszula Gawrysiak, Grzegorz Kacprzak
Budownictwo- Praca w wykopach

Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem(...)

Budownictwo- dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości
Dagmara Kupka
O bezpiecznej pracy na budowie
Budownictwo - O bezpiecznej pracy na budowie
Dorota Nazim-Bałuk
Siatki, które ratują życie
Budownictwo -Siatki które ratują życie
Roman Burghardt
Transport ręczny na placu budowy
Stanisław Piórkowski
Instalacje elektryczne na budowie
Poślizgnięcia i potknięcia
BHP – obowiązki kierownika budowy
Praca na wysokości
Przenośne wyciągi towarowe
Uwaga wykopy!
Drabiny
Roman Burghardt
Transport ręczny na placu budowy
Roman Burghardt
Transport mechaniczny