Wydarzenia

ekran w autobusie

W Warszawie w autobusach miejskich ruszyła promocja spotu kampanii

1 października w 325 autobusach w Warszawie ruszyła promocja 30-sekundowego spotu kampanii „Budowa. STOP wypadkom!”, zwracającego uwagę na bezpieczeństwo pracy na budowach i stosowanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników. Przez dwa tygodnie spot wyświetlany będzie na ponad 1600 ekranach reklamowych systemu „Halo Warszawo!”. Emisja filmu w komunikacji miejskiej to efekt porozumienia Państwowej Inspekcji Pracy i Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. dotyczącego promocji tematyki bezpieczeństwa w budownictwie, a także pozytywnych zachowań związanych z bezpieczeństwem w transporcie. W związku z nawiązaną współpracą Państwowa Inspekcja Pracy przeszkoli również osoby zarządzające w MZA pracą kierowców, m.in. z zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców.

Banery na budowach

 Państwowa Inspekcja Pracy realizuje w latach 2022-2024 kampanię „Budowa. STOP wypadkom!”, której celem jest radykalne zmniejszenie zagrożeń wypadkowych podczas wykonywania prac budowlanych. W związku z kampanią przewidziano różne akcje promocyjno-informacyjne m.in. promocję tematyki bezpieczeństwa pracy w budownictwie w mediach. Ponadto dzięki uprzejmości inwestorów i generalnych wykonawców na wielu budowach w Polsce zawisły przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy banery promujące hasło kampanii „Szanuj życie! Siebie nie odbudujesz” i zwracające uwagę pracodawców i pracowników na zagrożenia dla życia i zdrowia występujące na placach budów.

Jubileuszowa 10. edycja Tygodnia Bezpieczeństwa w Budownictwie

Tydzień Bezpieczeństwa pod  hasłem „Stop ma moc. Uważam, nie narażam”, to największe w kraju wydarzenie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach.

Organizatorami wydarzenia są sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie przy wsparciu partnerów instytucjonalnych i branżowych.

Państwowa Inspekcja Pracy od lat aktywnie wspiera tę akcję, której celem jest zmniejszenie liczby wypadków na budowach. Inspektorzy pracy z 16 okręgowych inspektoratów pracy w dniach 15-21 maja 2023 r. prowadzili szkolenia, prelekcje, wykłady oraz webinaria propagując dobre praktyki i kulturę bezpieczeństwa w branży budowlanej.

Łącznie przeprowadziliśmy 145 szkoleń dla firm zrzeszonych i niezrzeszonych w Porozumieniu, ich podwykonawców, pracowników i kierowników budów. Działania te były realizowane w ramach kampanii prewencyjno-kontrolnej PIP „Budowa. STOP wypadkom!” (2022-2024). Inspektorzy pracy w całym kraju przeszkolili 1016 pracodawców, 2108 pracowników oraz 110 przedstawicieli służby bhp.

Spotkanie inspektorów pracy ze studentami Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

31 maja 2023 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie spotkali się ze studentami Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. W trakcie spotkania omówione zostały wady i zalety różnych form zatrudnienia oraz podstawowe prawa i obowiązki pracownika. Celem spotkania było również podniesienie poziomu wiedzy przyszłych inżynierów budownictwa w zakresie znajomości zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy, a także przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac budowlanych.

 

człowiek testujący szelki bezpieczeństwa

Konferencja „Zagrożenia przy pracach budowlanych i koordynacja BHP na budowach”

17 maja 2023 r. w ramach trwającego Tygodnia Bezpieczeństwa w Budownictwie odbyła się konferencja „Zagrożenia przy pracach budowlanych i koordynacja BHP na budowach” zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przy współudziale Politechniki Bydgoskiej. Na konferencji podjęto m.in. tematy związane z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przy wykonywaniu robót budowlanych, koordynowaniem prac budowlanych, specyfiką zagrożeń w robotach budowlanych realizowanych w warunkach czynnego ruchu drogowego.  Zaprezentowano również  dobre praktyki przy zabezpieczaniu prac na wysokości.

kolaż zdjęć z seminarium Akademia Bezpieczeństwa w Budownictwie

Akademia Bezpieczeństwa w Budownictwie

W dniu 09.05.2023 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku uczestniczyli w VI seminarium w ramach programu „Akademia Bezpieczeństwa w Budownictwie” odbywającym się na terenie Politechniki Białostockiej. W trakcie seminarium inspektorzy pracy omówili tematykę związaną z organizacją prac budowlanych, przede wszystkim szczególnie niebezpiecznych prac na wysokości i w wykopach, stosowaniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Zwrócono również uwagę na zagadnienia dotyczące powierzania nadzoru nad powyższymi pracami, w szczególności ludziom młodym, w dużej mierze niedoświadczonym, dopiero kończącym studia.

kolaż zdjęć ludzi przy mównicy. Konferencja Technologie wzmacniające bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót ziemnych

O wzmacnianiu bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót ziemnych

18 kwietnia 2023 roku OIP we Wrocławiu razem z Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz DOIIB zorganizowali wspólną konferencję hybrydową „Technologie wzmacniające bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót ziemnych”. Poza wystąpieniami prelegentów w programie konferencji zostały przewidziane dwa panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy zarówno biorący udział online, jak i stacjonarnie mieli możliwość zadawania pytań ekspertom.

ludzie przy stoisku Państwowej Inspekcji Pracy oglądają wydawnictwa

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach na Targach Pracy Politechniki Śląskiej w Gliwicach

5 kwietnia 2023 roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach uczestniczyli w Targach Pracy organizowanych przez Politechnikę Śląską dla studentów Wydziału Budownictwa. Była to okazja, by na prowadzonym stoisku zapoznać przyszłych pracowników branży budowlanej z możliwością różnych form wsparcia oferowanych przez Państwową Inspekcją Pracy w postaci szkoleń oraz porad dotyczących bezpieczeństwa pracy na budowach, a także przedstawić programy prewencyjne przeznaczone dla osób zatrudnionych w tym sektorze.

ludzie na sali - konferencja

Zarządzanie bhp na placach budów, z uwzględnieniem wykonywania prac dekarskich

21 marca 2023 roku OIP we Wrocławiu oraz OS PIP we Wrocławiu zorganizowali konferencję hybrydową: „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na budowie, ze szczególnym uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych – wykonywania prac dekarskich”. Podczas konferencji zaprezentowano m.in. doświadczenia PIP wynikające z kontroli wykonywania prac dekarskich, kwestie związane z wykorzystywaniem siatek bezpieczeństwa na placach budów oraz pionowych i poziomych systemów zabezpieczeń, a także zabezpieczenia stosowane przy robotach na dachach skośnych.

osoby oglądają publikacje na stoisku

Konferencja “OD WYKOPU PO NIEBO – Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie”

14 lutego 2023 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej odbyła się konferencja „Od wykopu po niebo – Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w budownictwie” zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

wydawnictwa , książki

Prelekcja nt. bezpieczeństwa w budownictwie

W dniu 07.02.2023 r. w ramach trzyletniej kampanii społecznej Państwowej Inspekcji Pracy „Budowa. STOP wypadkom!” odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów branży budowlanej Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

seminarium

Seminarium Naukowo-Szkoleniowe „Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie”

18 listopada 2022 roku na Politechnice Lubelskiej odbyło się seminarium naukowo – szkoleniowe „Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie” zorganizowane przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.

konferencja OIP Poznań

Zapobieganie zagrożeniom przy użytkowaniu żurawi wieżowych i samomontujących

Dnia 12 lipca 2022 roku, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu, odbyła się konferencja nt.: Zapobieganie zagrożeniom przy użytkowaniu żurawi wieżowych i samomontujących, w ramach kampanii ,,Budowa. Stop wypadkom!”.

 

Grafika przedstawia dom w budowie

Mała budowa – duży krok ku bezpieczeństwu 2022

Co trzeci śmiertelny wypadek przy pracy ma miejsce podczas prac budowlanych, a wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że najwięcej zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych występuje na małych budowach. W trosce o zdrowie i życie ludzkie, Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna pierwszą, z dwóch zaplanowanych na ten rok, ogólnopolskich akcji „Kontrole na małych budowach”, które są elementem „Strategii kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego”.

logo Państwowej Inspekcji Pracy

Kontakt

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl