Informacje dla pracodawców i pracowników

Grafika przedstawiająca listę kontrolną.
Lista kontrolna z komentarzem

Lista kontrolna zawiera listę pytań, które ułatwią ocenę stanu bezpieczeństwa, identyfikację zagrożeń oraz eliminację nieprawidłowości.


Więcej o liście kontrolnej z komentarzem

Grafika symbolizująca zagrożenie. Czerwony wykrzyknik w czerwonym kółku na białym tle.
Zagrożenia przy pracy

Dowiedz się, jakie są zagrożenia i główne przyczyny wypadków przy pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa.


Więcej o zagrożeniach przy pracy

Grafika z okładką publikacji „Bezpieczna praca w masarni i ubojni”.
Wydawnictwa

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała dla pracodawców i pracowników bezpłatne wydawnictwa dotyczące bhp w branży przetwórstwa mięsa.


Więcej o wydawnictwach kampanii


Zdjęcie z hali produkcyjnej w zakładach przetwórstwa mięsnego. Na pierwszym planie kuter masarski z otwartą pokrywą.

Dobry przepis na bezpieczeństwo


Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo” obejmuje zarówno działania medialne, jak i program prewencyjno-kontrolny. Ma na celu doprowadzenie do zmniejszenia zagrożeń w masarniach i ubojniach, wpłynięcie na przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej o kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo”

Program prewencyjny


Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza pracodawców do udziału w programie prewencyjnym, którego celem jest ograniczanie zagrożeń wypadkowych i zawodowych, poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy, którzy zdecydują się na udział w programie, opartym na zasadzie samokontroli, uzyskują pomoc inspektorów pracy w efektywnym dostosowaniu przedsiębiorstwa do obowiązującego prawa.

Więcej o programie prewencyjnym

Zdjęcie przedstawiające nóż masarski, ostrzałkę oraz ochronnik przedramienia wykonany ze stalowej siatki.
Zdjęcie przedstawiające stanowisko ręcznego rozbioru mięsa. Pracownik wyposażony w nóż masarski, stalową rękawicę ochronną wraz z ochronnikiem przedramienia oraz fartuch ochronny.

Nieprawidłowości i wypadki


Skalę zagrożeń w branży pokazują wyniki kontroli przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w zakresie badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała.

Więcej o nieprawidłowościach i wypadkach

Materiały kampanii


Zapraszamy do pobrania materiałów przygotowanych w związku z kampanią:

Grafika z monitorem komputerowym. Na ekranie widać logotyp kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo”.

Partnerzy kampanii


Logotypy partnerów kampanii: Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Logotypy partnerów kampanii: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych