Informacje dla pracodawców i pracowników

grafika (ręce trzymające lupę oraz długopis, sprawdzanie dokumentów)

Lista kontrolna z komentarzem

Lista kontrolna zawiera listę pytań, które ułatwią ocenę stanu bezpieczeństwa, identyfikację zagrożeń oraz eliminację nieprawidłowości.

Więcej o liście kontrolnej
grafika ( wykrzyknik w kole)

Budowy pod specjalnym nadzorem

W 2022 roku 1000 placów budów zostanie objętych działaniami kontrolnymi inspektorów pracy.

Więcej o budowach pod nadzorem
wizualizacja wydawnictw

Bezpłatne wydawnictwa

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała dla pracodawców i pracowników bezpłatne wydawnictwa.

Więcej o wydawnictwach

Informacje o kampanii

Dlaczego budownictwo? Budownictwo od lat jest branżą, w której dochodzi do największej liczby wypadków przy pracy. Jednocześnie częściej niż w pozostałych działach gospodarki są to wypadki o najpoważniejszych skutkach. Kontrole prac budowlanych potwierdzają wysoki poziom nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ich wykonywania i wymuszają zaplanowanie oraz przeprowadzenie zintensyfikowanej kampanii na rzecz ograniczenia zagrożeń wypadkowych.

Dowiedz się więcej na temat naszej kampanii informacyjnej

Szkolenia dla pracodawców

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje zaprasza na szkolenia i spotkania o tematyce związanej z bezpieczeństwem pracy w budownictwie dla pracodawców, prowadzących firmy budowlane, a także przedstawicieli służby bhp.

Nieprawidłowości i wypadki

Jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, budownictwo od wielu lat należy do branż o wysokich wskaźnikach wypadkowych. W latach 2016-2020 w budownictwie w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 24,7 tys. osób, 240 osób straciło życie, a 354 odniosło ciężkie obrażenia. Dane z tego okresu wskazują, że średnio co 7 dni na budowie ginie człowiek, a każdego dnia na polskich budowach odnotowywanych jest 13 wypadków przy pracy. Według analiz Państwowej Inspekcji Pracy, w 2020 r. blisko 26,9% ogółu poszkodowanych, stanowiły osoby pracujące w budownictwie, a wśród poszkodowanych śmiertelnie osoby pracujące w sektorze budowlanym stanowił aż 33,2%.

Dowiedz się więcej na temat wypadków przy pracy

Materiały kampanii

Zapraszamy do pobrania materiałów multimedialnych oraz logotypów

logo Państwowej Inspekcji Pracy

Dostępność cyfrowa

Kontakt

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl