INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

LISTA KONTROLNA Z KOMENTARZEM

Lista kontrolna zawiera listę pytań, które ułatwią ocenę stanu bezpieczeństwa, identyfikację zagrożeń oraz eliminację nieprawidłowości.


ZAGROŻENIA PRZY PRACY

Dowiedz się, jakie są zagrożenia i główne przyczyny wypadków przy pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa.


WYDAWNICTWA

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała dla pracodawców i pracowników bezpłatne wydawnictwa dotyczące bhp w branży przetwórstwa mięsa.Dobry przepis na bezpieczeństwo


Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo” obejmuje zarówno działania medialne, jak i program prewencyjno-kontrolny. Ma na celu doprowadzenie do zmniejszenia zagrożeń w masarniach i ubojniach, wpłynięcie na przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program prewencyjny


Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza pracodawców do udziału w programie prewencyjnym, którego celem jest ograniczanie zagrożeń wypadkowych i zawodowych, poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy, którzy zdecydują się na udział w programie, opartym na zasadzie samokontroli, uzyskują pomoc inspektorów pracy w efektywnym dostosowaniu przedsiębiorstwa do obowiązującego prawa.

Nieprawidłowości i wypadki


Skalę zagrożeń w branży pokazują wyniki kontroli przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w zakresie badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała.

Materiały kampanii


Zapraszamy do pobrania materiałów przygotowanych w związku z kampanią:

a także do wysłuchania spotów radiowych

Partnerzy kampanii