Skip to main content
hero_2000x600_new-scaled.jpeg
Baner graficzny z napisami:  Szanuj życie! Siebie nie odbudujesz. Budowa stop wypadkom. www.pip.gov.pl

Podcasty na temat oceny ryzyka zawodowego i wypadków przy pracy


Umiejętność identyfikacji zagrożeń zawodowych i wiedza pozwalająca skutecznie neutralizować zagrożenia są podstawowym, najważniejszym sposobem zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Ocena ryzyka zawodowego jest podstawą profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników w przedsiębiorstwie. Od jakości tej oceny zależy skuteczność przyjętej w zakładzie pracy polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, a co za tym idzie skuteczność zarządzania bhp. Więcej o roli oceny ryzyka zawodowego dowiesz się z podcastu.


Wypadki przy pracy, obowiązki pracodawcy w zakresie bhp, najczęstsze uchybienia w przestrzeganiu przepisów skutkujące utratą zdrowia lub życia pracownika, to część zagadnień, o których dowiesz się z podcastu.


W odniesieniu do wypadków przy pracy w budownictwie nie bez znaczenia jest duża ilość zagrożeń występujących przy pracach na budowie. Istotne jest jednak zrozumienie, że skutek w postaci wypadku nie wynika z samego zagrożenia, bo te występują w mniejszym lub większym stopniu przy każdej pracy, lecz jest on często efektem niestosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz posiadanej wiedzy na temat bezpiecznego wykonywania prac. Jakie są przyczyny wypadków? Co zrobić by zapobiec wypadkom przy pracy na budowie? Zapraszamy do odsłuchania podcastu.

Prezentowane materiały zostały przygotowane przez Fundację ipomocni.pl przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie i Głównym Inspektoratem Pracy. Na stronie Fundacji dostępny jest, adresowany do pracodawców, cykl podcastów PRAKTYCZNIE BHP, które w przystępny sposób podejmują tematykę bezpieczeństwa pracy.