Wydawnictwa Ukraińska wersja językowa

logo Państwowej Inspekcji Pracy

Dostępność cyfrowa

Kontakt

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl