Darmowe szkolenia

Szkolenia

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje bezpłatne szkolenia i spotkania o tematyce związanej z bezpieczeństwem pracy w budownictwie adresowane do pracodawców, prowadzących firmy budowlane, a także przedstawicieli służby bhp działających w branży budowlanej. Naszą ofertę kierujemy głównie do przedstawicieli firm wykonujących prace budowlane na małych budowach. W miarę możliwości chcemy, aby szkolenia prowadzone były bezpośrednio na budowach, tak aby swoim zakresem objąć jak najszersze grono zainteresowanych oraz aby ich tematyka była dostosowana do zakresu prac prowadzonych na konkretnej budowie. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki oraz terminów szkoleń można uzyskać we właściwym okręgowym inspektoracie pracy. Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorami naszych działań.

OIP Wrocław

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu oraz Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, a także Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapraszają 18 kwietnia 2023 r. na konferencję:

„Technologie wzmacniające bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót ziemnych”.

Udział w wydarzeniu można wziąć stacjonarnie – w sali nr 11 w OS PIP przy ul. Kopernika 5 we Wrocławiu bądź online – w aplikacji Teams. Start o godzinie 9:00.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 14 kwietnia 2023 r., wyłącznie drogą mailową na adres: promocja@wroclaw.pip.gov.pl, z zaznaczeniem czy uczestnictwo w wydarzeniu będzie online, czy stacjonarnie. Link do udziału w konferencji w trybie online zostanie przesłany w informacji zwrotnej po zarejestrowaniu.

Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji

OIP Wrocław

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu oraz Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu zapraszają na hybrydową konferencję dotyczącą bhp na budowie, która została zaplanowana na 21 marca 2023 roku.

Udział w wydarzeniu można wziąć stacjonarnie – w sali nr 11 w OS PIP przy ul. Kopernika 5 we Wrocławiu bądź online – w aplikacji Teams. Start o godzinie 9:00.

Temat konferencji:

„Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na budowie, ze szczególnym uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych – wykonywania prac dekarskich”.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 17 marca 2023 r., wyłącznie drogą mailową na adres: promocja@wroclaw.pip.gov.pl, z zaznaczeniem czy uczestnictwo w wydarzeniu będzie online, czy stacjonarnie.

Ewentualne pytania można kierować do NIP Jarosława Głowackiego 792 878 433 lub NIP Zbigniewa Kołodyńskiego (71) 371 04 84.

Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji

OIP Katowice

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pod hasłem “Budowa. STOP wypadkom!” organizowanym w formie webinarium dla pracodawców, kierowników budowy/ robót, koordynatorów ds. bhp oraz osób kierujących pracownikami z branży budowlanej.

Webinarium przeprowadzone zostanie 3 marca 2023 r. o godzinie 10:00 za pośrednictwem komunikatora internetowego TEAMS. Spotkanie online przeprowadzi inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

W programie przewidziano następującą tematykę:

 • Strategia Państwowej Inspekcji Pracy dla branży budowlanej – założenia i cele.
 • Organizacja budowy/ robót budowlanych, w tym:
  • zagospodarowanie terenu budowy,
  • przygotowania pracowników do pracy, w tym odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
  • rola koordynatora ds. BHP oraz osób kierujących pracownikami,
  • instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.
 • Istota działań prewencyjno-promocyjnych.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres poczty elektronicznej: promocja@katowice.pip.gov.pl z podaniem adresu e-mail, na który zostanie przesłana przez organizatora informacja o szkoleniu wraz z linkiem umożliwiającym wzięcie udziału w szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia 28.02.2023 r.

Informacje o szkoleniu można uzyskać pod nr tel. 601 475 170

logo Państwowej Inspekcji Pracy

Kontakt

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl