Spis darmowych szkoleń w 2022 r.

Szkolenia 2022

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje bezpłatne szkolenia i spotkania o tematyce związanej z bezpieczeństwem pracy w budownictwie adresowane do pracodawców, prowadzących firmy budowlane, a także przedstawicieli służby bhp działających w branży budowlanej. Naszą ofertę kierujemy głównie do przedstawicieli firm wykonujących prace budowlane na małych budowach. W miarę możliwości chcemy, aby szkolenia prowadzone były bezpośrednio na budowach, tak aby swoim zakresem objąć jak najszersze grono zainteresowanych oraz aby ich tematyka była dostosowana do zakresu prac prowadzonych na konkretnej budowie. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki oraz terminów szkoleń można uzyskać we właściwym okręgowym inspektoracie pracy. Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorami naszych działań.

Okręgowy Inspektorat  Pracy w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym pod hasłem „Budowa. STOP wypadkom!”, adresowanym do pracodawców, przedsiębiorców, kierowników budowy, osób kierujących pracownikami, koordynatorów ds. BHP oraz przedstawicieli służby BHP działających w branży budowlanej.

 

Tematyka spotkania będzie dotyczyć zarządzania bezpieczeństwem pracy na budowach, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy pracy.

 

Szkolenie
zostanie przeprowadzone w dniu 15 lipca 2022 r. o godz. 10.00 na terenie budowy Osiedla budynków wielorodzinnych PORTO BIANCO przy ulicy Jeziornej 7 w Rumi.

 

Ewentualne pytania prosimy
kierować mailowo na adres: mariusz.miszewski@gdansk.pip.gov.pl.

SZKOLENIE W ŁOMŻY

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym pod hasłem „Budowa. STOP wypadkom!”, które odbędzie się
w dniu 6 września 2022 r. o godz. 10.00 w Łomży (siedziba Oddziału OIP Białystok), przy ulicy Polowej 55A w Łomży.

Szkolenie adresowane jest do pracodawców, przedsiębiorców, kierowników budowy, osób kierujących pracownikami oraz koordynatorów ds. BHP działających w branży budowlanej.

 

Tematyka spotkania będzie dotyczyć zarządzania bezpieczeństwem pracy na budowach, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy pracy.

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu oraz ewentualne pytania prosimy kierować do dnia 2.09.2022 r. na adres mailowy: lomza@bialystok.pip.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu skierowanym do inwestorów budowlanych, pracodawców, kierowników budowy/robót, koordynatorów ds. bhp oraz osób kierujących pracownikami z branży budowlanej. Szkolenie organizowane jest w ramach prowadzonej przez PIP Kampanii pod hasłem „Budowa. STOP wypadkom!”.

Szkolenie  przeprowadzone zostanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie przy ul. Partyzantów 21 (sala 219) w dniu 19 grudnia 2022 r. o godzinie 9:00.

Program szkolenia.

1.    Informacja o prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy kampanii w budownictwie.

2.    Podstawowe obowiązki inwestorów, pracodawców, kierowników budów w zakresie bezpieczeństwa pracy na budowach.

3.    Koordynacja prac – rola koordynatora ds. bhp.

4.    Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy (IBWR, prace na wysokości,

5.    w wykopach, eksploatacja maszyn i urządzeń),

6.    Wypadek na budowie – postępowanie,

7.    Przykłady dobrych praktyk.

Czas trwania szkolenia około 1,5 godziny

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 34 313-50-20 w.116. Informację o szkoleniu można uzyskać pod nr tel. 601 475 170.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleń prowadzonych pod hasłem „Budowa. STOP wypadkom!”, obejmujących tematykę bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

 • 05.04.2022 r. o godzinie 10:00, w siedzibie OIP Kielce, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4. W szkoleniu udział wezmą przedstawiciele generalnego wykonawcy i podwykonawców inwestycji pn. “OSIEDLE LEŚNA ENKLAWA”, Główny Wykonawca: Eko-Invest Spółka z o.o.
 • 08.04.2022 r. o godzinie 08:00, w siedzibie OIP Kielce, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4. W szkoleniu udział wezmą przedstawiciele generalnego wykonawcy i podwykonawców inwestycji pn.: Remont skrzyżowania Alei Solidarności (fragmentu drogi krajowej 73), Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz fragmentu ulicy Domaszowskiej w Kielcach. Główny wykonawca: ŚPRD TRAKT Spółka z o.o.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 4 kwietnia 2022 roku.

Zgłoszenia przyjmuje Paweł Ruciński od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 – 15:30,  na adres mailowy: pawel.rucinski@kielce.pip.gov.pl lub telefonicznie:
41 340 32 15.

Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams) – obejmujące tematykę bezpieczeństwa pracy w budownictwie, które odbędzie się w dniu 23.03.2022 r. o godzinie 10.00.

Szkolenie, prowadzone przez inspektorów pracy, jest skierowane przede wszystkim do pracodawców, kierowników i koordynatorów budów, osób kierujących pracownikami oraz szeroko pojętej kadry uczestniczącej w procesie budowlanym z terenu województwa małopolskiego.

Będzie ono okazją do skorzystania z doświadczeń inspektorów pracy, uzyskania informacji obejmujących zagadnienia bezpieczeństwa pracy i zagrożeń wynikających ze specyfiki prac budowlanych, a także obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ponadto zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk ze zwróceniem szczególnej uwagi na środki ochrony zbiorowej używane przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

W programie przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące:

 • Kampanii prewencyjno-kontrolnej Państwowej Inspekcji Pacy dla branży budowlanej
 • Badania okoliczności przyczyn wypadków przy pracy
 • Stosowania ochrony zbiorowej i doboru środków ochrony indywidualnej.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 21 marca 2022 roku, wyłącznie drogą mailową na adres: bogdan.solawa@krakow.pip.gov.pl bądź piotr.motloch@krakow.pip.gov.pl

Po potwierdzeniu chęci udziału otrzymają Państwo link do szkolenia.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w wydarzeniu.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie serdecznie zaprasza na szkolenie organizowane w ramach trzyletniej kampanii prewencyjno-kontrolnej dla sektora budowlanego „Budowa. STOP wypadkom!”, której celem jest radykalne zmniejszenie występujących zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych. Szkolenie odbędzie się 30 września 2022 r., o godzinie 10.00 w formie online na platformie MS TEAMS.

Szkolenie w szczególności kierowane jest do inwestorów, którzy mają realny wpływ na uwzględnienie wydatków na bezpieczeństwo pracy na etapie planowania inwestycji oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie bhp nad wykonawcami.

Pracodawców, którzy zechcą wziąć udział w szkoleniu prosimy o kierowanie zgłoszeń do 29.09.2022 r., celem przesłania linku uprawniającego do udziału w szkoleniu na adres: miroslaw.wyrwisz@lublin.pip.gov.pl.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie informuje o bezpłatnym szkoleniu organizowanym pod hasłem „Budowa. STOP wypadkom!”, adresowanym do pracodawców, kierowników budów/ robót, oraz osób kierujących pracownikami z branży budowlanej. Tematyka szkolenia obejmować będzie:

 • Strategię Państwowej Inspekcji Pracy dla branży budowlanej;
 • wypadki przy pracy w budownictwie;
 • organizację prac na budowie ze szczególnym uwzględnieniem prac na wysokości i w głębokich wykopach.

Szkolenie odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 01 sierpnia 2022 roku, wyłącznie drogą mailową na adres: radoslaw.zebrowski@olsztyn.pip.gov.pl

Ponadto informacje o szkoleniu można uzyskać pod nr tel.: 887 664 409.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu zaprasza na bezpłatne szkolenie organizowane w związku z kampanią „Budowa. STOP wypadkom!”. Szkolenie adresowane jest do pracodawców wykonujących roboty budowlane samodzielnie lub jako podwykonawcy na większych inwestycjach budowlanych. Pracodawca może upoważnić do udziału w szkoleniu swojego przedstawiciela.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie OIP Opole, przy ul. Oleskiej 121 C w Opolu, w dniu 29 września 2022 r. o godz. 10.00 (czwartek).

Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • przygotowanie do pracy – badania, szkolenia, śoi, kwalifikacje,
 • zagospodarowanie terenu budowy, w tym zabezpieczenie terenu budowy, strefy niebezpieczne, ciągi komunikacyjne, miejsca składowania i magazynowania, pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
 • ocena ryzyka związanego z wykonywaną pracą,
 • instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych,
 • bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy,
 • bezpieczeństwo prac prowadzonych na wysokości,
 • bhp przy wykonywaniu robót ziemnych i w wykopach,
 • bezpieczeństwo przy pracach z użyciem rusztowań,
 • bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych,
 • urządzenia i instalacje elektryczne na budowie.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu w formie webinarium dla pracodawców z branży budowlanej.

Webinarium przeprowadzone zostanie w dniu 28 lutego 2022 r. o godzinie 10:00 za pośrednictwem komunikatora internetowego TEAMS. Spotkanie online poprowadzą inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie oraz przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W programie przewidziano następujące wystąpienia:

 • Strategia PIP dla branży budowlanej a wypadki przy pracy w budownictwie.
 • Współpraca organów PIP z służbą BHP podczas prowadzonych postępowań wypadkowych. Ochrony zbiorowe, działania organizacyjne, zmiany technologii, dobór środków ochrony indywidualnej.
 • Wypadki przy pracy a świadczenia pieniężne z tym związane,
 • Urządzenia transportu bliskiego na budowie.

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do pracodawców i pracowników oraz kadry technicznej przedsiębiorstw branży budowlanej, jak również pracowników służby bhp.

Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa na adres poczty elektronicznej promocja@rzeszow.pip.gov.pl z podaniem adresu e-mail, na który zostanie przesłana przez organizatora informacja o szkoleniu wraz z linkiem umożliwiającym wzięcie udziału w szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia 24 lutego 2022 r. do godziny 12:00.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie hybrydowe dotyczące zarządzania bezpieczeństwem pracy na budowie, ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji deskowań

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenie, zaplanowane na 20 września 2022r., w godzinach 09.30 – 13.00, w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w Sali nr 11. Udział w spotkaniu będzie również możliwy za pośrednictwem w aplikacji Teams.

Temat szkolenia:

„Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na budowach, ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji deskowań ściennych i stropowych na budowie.”

W programie:

 1. doświadczenia pokontrolne inspektorów pracy w zakresie organizacji i wykonywania prac związanych z eksploatacją deskowań, w tym omówienie okoliczności i przyczyn wybranych wypadków przy pracy.
 2. nowoczesne rozwiązania Firmy PERI, dotyczące deskowań do prac wykonywanych na budowie.
 3. działania Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie w zakresie ograniczenia zagrożeń występujących przy eksploatacji deskowań – przedstawiciel Firmy ERBUD.
 4. praktyka stosowania deskowań na budowie – przedstawiciel FIRMY ONDE.

 

Do udziału w szkoleniu pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych i związanych ww. tematyką.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 17 września 2022 roku, wyłącznie  drogą mailową na adres: promocja@wroclaw.pip.gov.pl, z zaznaczeniem czy uczestnictwo w szkoleniu będzie bezpośrednie, czy zdalne.

Ewentualne pytania prosimy kierować mailowo lub telefonicznie pod nr.: 71 371 04 34. Bliższych informacji w zakresie tematyki szkolenia będzie udzielał organizator szkolenia Nadinspektor Pracy Jarosław Głowacki pod tel. 792 878 433.

logo Państwowej Inspekcji Pracy

Dostępność cyfrowa

Kontakt

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl