Darmowe szkolenia

Szkolenia

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje bezpłatne szkolenia i spotkania o tematyce związanej z bezpieczeństwem pracy w budownictwie adresowane do pracodawców, prowadzących firmy budowlane, a także przedstawicieli służby bhp działających w branży budowlanej. Naszą ofertę kierujemy głównie do przedstawicieli firm wykonujących prace budowlane na małych budowach. W miarę możliwości chcemy, aby szkolenia prowadzone były bezpośrednio na budowach, tak aby swoim zakresem objąć jak najszersze grono zainteresowanych oraz aby ich tematyka była dostosowana do zakresu prac prowadzonych na konkretnej budowie. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki oraz terminów szkoleń można uzyskać we właściwym okręgowym inspektoracie pracy. Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorami naszych działań.

OIP Wrocław

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zaprasza na konferencję „Pył – czynnik szkodliwy powszechnie występujący w budownictwie”, która odbędzie się w dniu 5 września 2023 r., w godzinach 1000 – 1330, w sali 11 Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przy ul. Kopernika 5.

W wydarzeniu będzie można uczestniczyć stacjonarnie, po uprzednim zgłoszeniu na adres: promocja@wroclaw.pip.gov.pl do dnia 28.08.2023 r. lub w formie on-line; link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmYzNGMzODUtM2QyNS00Y2MwLTg5ZjctZDlhYzc1NWQ3ODRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fac022c1-d8a2-4154-9351-8d0b501c9be7%22%2c%22Oid%22%3a%22a001620e-aa3d-4538-96d7-4a338dfe3fd5%22%7d

Szczegółowych informacji na temat spotkania udzielają: NIP Jarosław Głowacki 792-878-433 oraz NIP Zbigniew Kołodyński (71) 371-04-84.

Program konferencji

OIP Katowice

logo Państwowej Inspekcji Pracy

Kontakt

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl