Spis darmowych szkoleń w 2022 r.

Szkolenia 2022

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje bezpłatne szkolenia i spotkania o tematyce związanej z bezpieczeństwem pracy w budownictwie adresowane do pracodawców, prowadzących firmy budowlane, a także przedstawicieli służby bhp działających w branży budowlanej. Naszą ofertę kierujemy głównie do przedstawicieli firm wykonujących prace budowlane na małych budowach. W miarę możliwości chcemy, aby szkolenia prowadzone były bezpośrednio na budowach, tak aby swoim zakresem objąć jak najszersze grono zainteresowanych oraz aby ich tematyka była dostosowana do zakresu prac prowadzonych na konkretnej budowie. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki oraz terminów szkoleń można uzyskać we właściwym okręgowym inspektoracie pracy. Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorami naszych działań.

Okręgowy Inspektorat  Pracy w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym pod hasłem „Budowa. STOP wypadkom!”, adresowanym do pracodawców, przedsiębiorców, kierowników budowy, osób kierujących pracownikami, koordynatorów ds. BHP oraz przedstawicieli służby BHP działających w branży budowlanej.

 

Tematyka spotkania będzie dotyczyć zarządzania bezpieczeństwem pracy na budowach, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy pracy.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 15 lipca 2022 r. o godz. 10.00 na terenie budowy Osiedla budynków wielorodzinnych PORTO BIANCO przy ulicy Jeziornej 7 w Rumi.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować mailowo na adres: mariusz.miszewski@gdansk.pip.gov.pl.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pod hasłem “Budowa. STOP wypadkom!” organizowanym w formie webinarium dla pracodawców, kierowników budowy/ robót, koordynatorów ds. bhp oraz osób kierujących pracownikami z branży budowlanej.

Webinarium przeprowadzone zostanie 20 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 za pośrednictwem komunikatora internetowego TEAMS. Spotkanie online przeprowadzi inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

W programie przewidziano następującą tematykę:

 • Instalacje elektryczne na placu budowy – podstawy prawne, wymagania na podstawie przykładów z kontroli budów.
 • Przykłady działań prewencyjno-promocyjnych, w tym wybrane „dobre praktyki”.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres poczty elektronicznej: promocja@katowice.pip.gov.pl z podaniem adresu e-mail, na który zostanie przesłana przez organizatora informacja o szkoleniu wraz z linkiem umożliwiającym wzięcie udziału w szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia 15.06.2022 r.

Informacje o szkoleniu można uzyskać pod nr tel.
601 475 170


 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach informuje o bezpłatnym szkoleniu organizowanym pod hasłem „Budowa. STOP wypadkom!”, adresowanym do pracodawców, kierowników budów/ robót, koordynatorów ds. bhp oraz osób kierujących pracownikami
z branży budowlanej.

Tematyka szkolenia obejmować będzie:

 • Organizację prac na budowie ze szczególnym uwzględnieniem: prac na wysokości, podczas eksploatacji maszyn budowlanych, instalacji elektrycznej.
 • Przykłady działań prewencyjno-promocyjnych, w tym wybrane „dobre praktyki”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Gorzyczkach na budowie obiektu usługowego wraz z segmentami socjalno- biurowymi.

Informacje o szkoleniu można uzyskać pod nr tel. 601 475 170

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleń prowadzonych pod hasłem „Budowa. STOP wypadkom!”, obejmujących tematykę bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

 • 05.04.2022 r. o godzinie 10:00, w siedzibie OIP Kielce, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4. W szkoleniu udział wezmą przedstawiciele generalnego wykonawcy i podwykonawców inwestycji pn. “OSIEDLE LEŚNA ENKLAWA”, Główny Wykonawca: Eko-Invest Spółka z o.o.
 • 08.04.2022 r. o godzinie 08:00, w siedzibie OIP Kielce, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4. W szkoleniu udział wezmą przedstawiciele generalnego wykonawcy i podwykonawców inwestycji pn.: Remont skrzyżowania Alei Solidarności (fragmentu drogi krajowej 73), Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz fragmentu ulicy Domaszowskiej w Kielcach. Główny wykonawca: ŚPRD TRAKT Spółka z o.o.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 4 kwietnia 2022 roku.

Zgłoszenia przyjmuje Paweł Ruciński od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 – 15:30,  na adres mailowy: pawel.rucinski@kielce.pip.gov.pl lub telefonicznie:
41 340 32 15.

Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams) – obejmujące tematykę bezpieczeństwa pracy w budownictwie, które odbędzie się w dniu 23.03.2022 r. o godzinie 10.00.

Szkolenie, prowadzone przez inspektorów pracy, jest skierowane przede wszystkim do pracodawców, kierowników i koordynatorów budów, osób kierujących pracownikami oraz szeroko pojętej kadry uczestniczącej w procesie budowlanym z terenu województwa małopolskiego.

Będzie ono okazją do skorzystania z doświadczeń inspektorów pracy, uzyskania informacji obejmujących zagadnienia bezpieczeństwa pracy i zagrożeń wynikających ze specyfiki prac budowlanych, a także obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ponadto zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk ze zwróceniem szczególnej uwagi na środki ochrony zbiorowej używane przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

W programie przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące:

 • Kampanii prewencyjno-kontrolnej Państwowej Inspekcji Pacy dla branży budowlanej
 • Badania okoliczności przyczyn wypadków przy pracy
 • Stosowania ochrony zbiorowej i doboru środków ochrony indywidualnej.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 21 marca 2022 roku, wyłącznie drogą mailową na adres: bogdan.solawa@krakow.pip.gov.pl bądź piotr.motloch@krakow.pip.gov.pl

Po potwierdzeniu chęci udziału otrzymają Państwo link do szkolenia.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w wydarzeniu.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie informuje o bezpłatnym szkoleniu organizowanym pod hasłem „Budowa. STOP wypadkom!”, adresowanym do pracodawców, kierowników budów/ robót, oraz osób kierujących pracownikami z branży budowlanej. Tematyka szkolenia obejmować będzie:

 • Strategię Państwowej Inspekcji Pracy dla branży budowlanej;
 • wypadki przy pracy w budownictwie;
 • organizację prac na budowie ze szczególnym uwzględnieniem prac na wysokości i w głębokich wykopach.

Szkolenie odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 01 sierpnia 2022 roku, wyłącznie drogą mailową na adres: radoslaw.zebrowski@olsztyn.pip.gov.pl

Ponadto informacje o szkoleniu można uzyskać pod nr tel.: 887 664 409.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu w formie webinarium dla pracodawców z branży budowlanej.

Webinarium przeprowadzone zostanie w dniu 28 lutego 2022 r. o godzinie 10:00 za pośrednictwem komunikatora internetowego TEAMS. Spotkanie online poprowadzą inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie oraz przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W programie przewidziano następujące wystąpienia:

 • Strategia PIP dla branży budowlanej a wypadki przy pracy w budownictwie.
 • Współpraca organów PIP z służbą BHP podczas prowadzonych postępowań wypadkowych. Ochrony zbiorowe, działania organizacyjne, zmiany technologii, dobór środków ochrony indywidualnej.
 • Wypadki przy pracy a świadczenia pieniężne z tym związane,
 • Urządzenia transportu bliskiego na budowie.

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do pracodawców i pracowników oraz kadry technicznej przedsiębiorstw branży budowlanej, jak również pracowników służby bhp.

Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa na adres poczty elektronicznej promocja@rzeszow.pip.gov.pl z podaniem adresu e-mail, na który zostanie przesłana przez organizatora informacja o szkoleniu wraz z linkiem umożliwiającym wzięcie udziału w szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia 24 lutego 2022 r. do godziny 12:00.

11.03.2022

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line (w aplikacji Teams), które odbędzie się w dniu 11.03.2022 r. w godzinach 09.00 – 13.00.

Aby wziąć udział w szkoleniu nie ma konieczności zainstalowania aplikacji Teams, wystarczy jedynie mieć dostęp do Internetu. Po potwierdzeniu uczestnictwa w szkoleniu otrzymają Państwo link do szkolenia.
Temat szkolenia: „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na budowach, ze szczególnym uwzględnieniem żurawi wieżowych.”
W programie szkolenia przewidziano:

 • Film o ewakuacji operatorów żurawi wieżowych z kabin znajdujących się na dużej wysokości;
 • Omówienie okoliczności i przyczyn wypadków z udziałem żurawia wieżowego;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na budowie bloku energetycznego w Elektrowni „Turów” w Bogatyni-BUDIMEX/HITACHI.

Do wzięcia udziału w szkoleniu pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych ww. tematyką, w tym uczestników procesu budowlanego, pracodawców, osoby kierujące pracownikami, inżynierów budownictwa, koordynatorów ds. bhp, zakładowe służby bhp.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 7 marca 2022 roku, wyłącznie drogą mailową na adres: Promocja@oip16.onmicrosoft.com

Ewentualne pytania prosimy kierować mailowo lub telefonicznie pod nr.: 71 37 10 434


 

25.03. 2022

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu oraz Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego zapraszają na konferencję:

“NOWE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE – zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy”, która odbędzie się 25 marca 2022 r. o godz. 9.00 w Ośrodku Szkolenia PIP im prof. Rosnera, ul. Kopernika 5 we Wrocławiu.

Konferencja będzie doskonałym forum wymiany myśli inżynierskiej reprezentantów świata nauki i praktyki w sferze badań teoretycznych i empirycznych.

Udział w konferencji należy zgłosić do dnia 22 marca 2022 r. pod nr tel. 71 371-04-34 lub pod adresem: Promocja@oip16.onmicrosoft.com z dopiskiem „Konferencja”.

W przypadku chęci uczestnictwa on-line – można skorzystać z linku.

Program konferencji (pdf)


logo Państwowej Inspekcji Pracy

Dostępność cyfrowa

Kontakt

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl