Budowy pod specjalnym nadzorem W 2022 roku w związku z realizacją kampanii „Budowa. STOP wypadkom!” Państwowa Inspekcja Pracy planuje objąć kontrolami 1000 placów budów.

Budowy pod nadzorem

Ok. 10% kontroli zostanie przeprowadzonych na budowach obiektów o szczególnym znaczeniu z uwagi na ich wielkość, technologię czy specyfikę wykonywanych prac: wielkokubaturowych, odcinkowo długich – drogowo-mostowych, kolejowych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, itp. Podczas tych kontroli nasza uwaga będzie skierowana na kompleksową ocenę stanu przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca z tą grupą przedsiębiorców, w miarę możliwości, rozpocznie się od działań prewencyjno – promocyjnych. Kolejne 90% kontroli będzie przeprowadzanych przede wszystkim na budowach, na których dochodzi do wypadków przy pracy albo ujawnione zostaną wyjątkowe okoliczności nieprzestrzegania prawa pracy i legalności zatrudnienia. Większość kontroli dotyczyć będzie kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym usunięcia nieprawidłowości powodujących bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia osób pracujących przy pracach budowlanych. Ok. 20% kontroli planujemy przeprowadzić w sposób kompleksowy obejmując działaniami inspektora pracy nie tylko kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również zagadnienia związane z prawną ochroną pracy oraz legalnością zatrudnienia.

Kontrole na małych budowach

Dodatkowo w toku kampanii planujemy także sezonowe akcje kontrolne prowadzone na małych placach budowy, na których pracę w jednym czasie wykonuje do 20 osób. W 2022 roku działania takie zaplanowaliśmy na czerwiec i wrzesień. Celem tych kontroli będzie przede wszystkim zapewnienie osobom pracującym na małych budowach bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w szczególności poprzez usunięcie nieprawidłowości powodujących bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia tych osób.

Kontrole małych placów budów – czerwiec 2022 r

Kontrole sprawdzające

Kontrole obejmą przede wszystkim zagadnienia bhp, a szczególna uwaga będzie zwrócona na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących oraz na inne nieprawidłowości skutkujące od lat największą liczbą wypadków przy pracy. Dodatkowo zostaną przeprowadzone kontrole kompleksowe, obejmujące również prawną ochronę pracy i legalność zatrudnienia, a na budowach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa będzie prowadzony zintensyfikowany nadzór nad warunkami pracy.

logo Państwowej Inspekcji Pracy

Kontakt

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl