Wydawnictwa

Bezpieczna praca w masarni i ubojni


Praca w zakładach branży mięsnej wiąże się z licznymi zagrożeniami, które wynikają z niesprzyjających warunków środowiska pracy. Do zagrożeń tych należą: hałas, brak oświetlenia pomieszczeń pracy światłem dziennym, mikroklimat zimny, duża wilgotność powietrza, czynniki biologiczne i psychofizyczne, a także zagrożenia związane z użytkowaniem maszyn w procesie produkcyjnym. Broszura zawiera podstawowe przepisy i zasady bhp obowiązujące w zakładach branży mięsnej. Omawia główne procesy technologiczne i stosowane maszyny w kontekście bezpieczeństwa pracy. Wskazuje na rolę prawidłowo dokonanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Publikacja pozwoli pracodawcom dostosować zakłady do obowiązujących przepisów prawnych, co w przyszłości przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.

pobierz (plik PDF - 3,42 MB)

Masarnia i ubojnia.

Lista kontrolna z komentarzem


Przetwórstwo mięsa powszechnie uważane jest za branżę szczególnie niebezpieczną, ze względu na liczne zagrożenia wypadkowe. Broszura powstała z myślą o osobach prowadzących zakłady branży mięsnej. Zawiera listę pytań, które ułatwią ocenę stanu bezpieczeństwa, identyfikację zagrożeń w firmach oraz eliminację nieprawidłowości. Uzupełnieniem listy są praktyczne wskazówki i komentarze oparte na przepisach prawa pracy. Publikacja została przygotowana na podstawie wiedzy zdobytej podczas wieloletniej praktyki zawodowej i inspektorskiej.

pobierz (plik PDF 1,9 MB)