Lista kontrolna z komentarzem


Lista kontrolna zawiera zbiór uporządkowanych, pogrupowanych problemowo pytań. Jeśli odpowiesz na nie, dowiesz się, jak poprawić stan bezpieczeństwa w Twoim zakładzie, zidentyfikujesz występujące zagrożenia oraz nieprawidłowości, a to pomoże w podjęciu decyzji o wprowadzeniu niezbędnych zmian. Uzupełnieniem listy pytań są praktyczne wskazówki i komentarze oparte na przepisach prawa pracy.

Publikacja przygotowana została na podstawie wiedzy zdobytej podczas wieloletniej praktyki zawodowej i inspektorskiej. Poradnik pomoże w rozpoczęciu działań na rzecz dostosowania Twojego zakładu do obowiązującego prawa pracy, w szczególności do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy większości komentarzy do pytań z listy kontrolnej pojawiają się odnośniki do odpowiednich aktów prawnych.

Pobierz listę kontrolną z komentarzem (plik PDF 1.90 MB )