Dobry przepis na bezpieczeństwo


W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z kontroli PIP w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy były jednym z argumentów za uruchomieniem projektu „Dobry przepis na bezpieczeństwo”, który inspekcja pracy realizuje w latach 2019-2021.

Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo” obejmuje zarówno działania medialne, jak i program prewencyjno-kontrolny. Ma na celu doprowadzenie do zmniejszenia zagrożeń w masarniach i ubojniach, wpłynięcie na przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów do obowiązującego prawa poprzez udział w programie prewencyjnym, opartym, jak wiele innych programów PIP, na samokontroli. Oficjalna inauguracja kampanii zaplanowana została na 30 września 2019 r. podczas Salonu Technologii Mięsnych i Rybnych na Międzynarodowych Targach Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH w Poznaniu.

Prowadzone działania

W bazie danych PIP i ZUS, zidentyfikowano ok. 2,8 tys. podmiotów, których działalność obejmuje przetwórstwo mięsa; ponad 2/3 z nich zatrudnia pracowników. Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo” skierowana jest przede wszystkim do podmiotów, których działalność obejmuje przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcję wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego. Informacja o kampanii będzie docierać do odbiorców dzięki działaniom medialnym zaplanowanym na jesień 2019 r. w prasie specjalistycznej i Internecie. Na stronie www.bhpnatak.pl wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z informacjami o projekcie, bezpłatnymi publikacjami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w masarniach i ubojniach. Przekaz obejmie także informację o kontrolach planowanych przez PIP w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego i o możliwości udziału w programie prewencyjnym, który umożliwia pracodawcy skorzystanie z bezpłatnej pomocy ekspertów PIP. W konsekwencji ułatwia to dostosowanie zakładu do obowiązującego prawa i zapewnienie firmie standardu funkcjonowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Logotyp kampanii w wersji poziomej. Szara rękawica masarska z czarnym obramowaniem i w czarnym kółku. Po prawej nazwa kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo”.

Przystąpienie do programu poprzedzą szkolenia specjalistyczne, prowadzone przez okręgowe inspektoraty pracy od września 2019 r. Szkolenia obejmują przedstawienie założeń programu i zasad bezpiecznej pracy przy przetwórstwie mięsa. Omawiany jest także sposób korzystania z – umożliwiającej przeprowadzenie w zakładzie samokontroli warunków pracy – „Listy kontrolnej z komentarzem”.

Uczestnicy szkoleń uzyskują także informację, w jakim czasie powinni dostosować zakład do obowiązujących przepisów i kiedy dojdzie do kontroli sprawdzającej. Na szkoleniach Państwowa Inspekcja Pracy przekazuje pracodawcom bezpłatne wydawnictwa specjalistyczne. Dostępne są następujące publikacje: