Aktualności

Szkolenia w Olsztynie

 21-28 październik 2016

W dwóch szkoleniach, które odbyły się w dniach 21 i 28 października 2016. wzięło udział w sumie 61 osób z 48 zakładów pracy z terenu naszego województwa. Szkolenia prowadził koordynator kampanii Włodzimierz Łabanowski nadinspektor pracy, który omówił m.in. następujące zagadnienia:
– założenia programu – dobrowolność udziału, nieodpłatność pomocy PIP, czas przeznaczony na dostosowanie zakładu pracy do obowiązujących przepisów oraz przybliżony termin przeprowadzenia kontroli sprawdzającej,
– sposób korzystania z Listy kontrolnej z komentarzem,
– problematyka wypadkowości pracowników o stażu krótszym niż rok oraz kwestia rzetelnego przygotowania pracowników do pracy (badania lekarskie i szkolenia).
Uczestnicy szkoleń otrzymali wydawnictwa PIP związane z kampanią, w tym Listę kontrolną z komentarzem i materiały dotyczące bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w branży drzewnej.
W obu spotkaniach z pracodawcami uczestniczyło kierownictwo OIP.

6 2

 

 

 

 

 


 Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego
DREMA 2016

13 wrzesień 2016 r.

Ograniczaniu zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna poświęcona była konferencja Państwowej Inspekcji Pracy, która odbyła się 13 września br. podczas X edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2016. Zainaugurowano tam trzyletnią kampanię prewencyjno-kontrolną „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”.

DSC_0057

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu, Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników BHP Oddział Wielkopolski oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obok zastępcy głównego inspektora pracy Zbigniewa Ryfki PIP reprezentowali: dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Zbigniew Kowalczyk, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu Stanisława Ziółkowska oraz jej zastępca Tomasz Gajdziński. Tematyka wystąpień prelegentów nawiązywała do celów i zagadnień kampanii. Moderatorem konferencji był Krzysztof Bielecki, główny specjalista w Departamencie Prewencji i Promocji GIP. Inspektor pracy Mariusz Ląkocy omówił zagrożenia w zakładach produkujących wyroby z drewna, nawiązując do wypadków przy obsłudze maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do obróbki drewna przedstawił dr inż. Maciej Syndor z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziału Technologii Drewna, Katedry Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Swoim doświadczeniem związanym z certyfikacją maszyn podzielił się Zygmunt Sawicki, kierownik Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego Instytutu Technologii Drewna. O metodach ograniczenia narażenia na czynniki szkodliwe pracowników tartaków i stolarni opowiedział dr inż. Tomasz Rogoziński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziału Technologii Drewna, Katedry Meblarstwa. Główny specjalista Joanna Jerzycka z I Oddziału ZUS w Poznaniu, Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, zaprezentowała zasady i warunki otrzymania dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna.

Pracodawcy biorący udział w konferencji zostali zaproszeni do udziału w programie „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”. Państwowa Inspekcja Pracy bezpłatnie przeszkoli jego uczestników, zapewni pomoc merytoryczną w celu dostosowania zakładów zajmujących się produkcją drewna i wyrobów tartacznych do wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszenia liczby wypadków w tej branży.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Państwowej Inspekcji Pracy, przy którym zorganizowano pokazy bezpiecznej obsługi maszyn stolarskich oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy. Prezentowano i rozdawano wydawnictwa z zakresu obróbki drewna, prawa pracy oraz bhp, a inspektorzy pracy udzielali porad prawnych.

DSC_7837DSC_0108DSC_8030

 


Konferencja w Ostródzie

6 wrzesień 2016 r.

W dniach 6-9 września 2016r. w halach wystawowych Expo Mazury w Ostródzie odbyła się 3. edycja Targów technologii obróbki drewna i produkcji mebli „AMIA”, adresowanych do producentów i dystrybutorów maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu do obróbki drewna, produkcji mebli oraz specjalistycznego oprogramowania dla branży meblowej. W tym samym miejscu i czasie została zorganizowana 43. edycja Międzynarodowych Targów Meblowych. Powyższe wydarzenia były dla firm z sektora drzewnego i meblarskiego świetną okazją do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów biznesowych.

5

W ramach 3. letniej kampanii PIP „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”, w Targach uczestniczył Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, organizując własne stoisko informacyjno-promocyjne z wydawnictwami oraz seminarium nt. zagrożeń związanych z produkcją wyrobów z drewna.

Podczas seminarium inspektorzy pracy – Włodzimierz Łabanowski, Adam Sikora i Tomasz Grausz omówili m.in. zagrożenia mechaniczne, wypadkowe i chemiczne występujące przy obróbce drewna i obsłudze obrabiarek.

Z kolei procedurę zgłaszania, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych przedstawił pracownik WSSE w Olsztynie. Kwestię rozwiązań technicznych zapewniających bezpieczeństwo obrabiarek do drewna oraz dobre praktyki omówili natomiast przedstawiciele zakładów produkcyjnych wyróżniających się w regionie Warmii i Mazur pod względem bezpieczeństwa pracy: REMA S.A. w Reszlu, IKEA Industry w Lubawie i Szynaka Meble.

W seminarium uczestniczyło ponad 40 osób – pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, pracownicy służb BHP oraz uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej z Ostródy (klasa stolarska). Kierownictwo OIP reprezentował Andrzej Słowik – z-ca OIP ds. prawno-organizacyjnych.

607