Szkolenia 2017

Pierwsza seria szkoleń odbyła się na jesieni 2016 r. (Szkolenia – jesień 2016 r.) i objęła łącznie 52 szkolenia zorganizowane we wszystkich okręgowych inspektoratach pracy.
W ubiegłorocznych szkoleniach uczestniczyło łącznie 1015 pracodawców lub ich przedstawicieli.

Na wiosnę bieżącego roku planowane jest druga seria szkoleń dla kolejnej grupy pracodawców zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna.

Poniżej przedstawiono wykaz szkoleń zaplanowanych we wszystkich okręgowych inspektoratach pracy (miejsca i daty szkoleń) – wykaz jest sukcesywnie uzupełniany.

OIP Białystok
6 kwietnia 2017 r., godz. 10:00, Białystok, siedziba OIP w Białymstoku, ul. Fabryczna 2

OIP Bydgoszcz
Bydgoszcz, Plac Piastowski 4a (siedziba OIP)
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30 (siedziba oddziału)
Włocławek, ul. Rycerska 16a (siedziba oddziału) – jeśli będzie więcej podmiotów do zaproszenia niż 15 to szkolenie odbędzie się w Cechu Rzemiosł Różnych przy Placu Wolności 17,
Grudziądz, ul. Czarnieckiego 5/7 w Centrum Szkolenia Praktycznego,
Inowrocław, ul. Wilkońkiego 23 Kompleks „Solanki” – Uzdrowisko Inowrocław.

OIP Gdańsk
31 marca 2017 r., Gdańsk, ul. Okopowa 7 (siedziba Okręgu)
26 kwietnia 2017 r., Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 18 (siedziba Oddziału OIP w Gdańsku)

OIP Katowice
20 kwietnia 2017 r., Częstochowa

OIP Kielce
Kielce, 9 marca 2017 r.
Kielce, 11 maja 2017 r.

OIP Kraków
Kraków (siedziba okręgu, Plac Szczepański 5, godz. 10:00, s. 614), 17 i 24 maja 2017 r.
Nowy Sącz (siedziba oddziału, ul. Długosza 73, godz. 10:00, pok. 23), 25 maja i 24 października 2017 r.
Tarnów (siedziba oddziału, ul. Mostowa 7, godz. 9:00), 31 sierpnia 2017 r.

OIP Lublin
Lublin, czerwiec 2017 r.

OIP Łódź
Łódź (siedziba okręgowego inspektoratu pracy), maj i październik 2017 r.

OIP Olsztyn
Olsztyn, 6 kwietnia 2017 r.
Olsztyn, 13 kwietnia 2017 r.

OIP Opole
5 kwietnia 2017 r., godz. 10:00, w siedzibie OIP w Opolu przy ul. Oleskiej 121C
24 kwietnia 2017 r., w siedzibie OIP w Opolu przy ul. Oleskiej 121C
20 września 2017 r., w siedzibie OIP w Opolu przy ul. Oleskiej 121C
8 listopada 2017 r., w siedzibie OIP w Opolu przy ul. Oleskiej 121C

OIP Poznań
25.04.2017 godz. 10.00 Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu – salka konferencyjna na I piętrze, Poznań ul. Św. Marcin 46/50
26.04.2017 godz. 10.00 Oddział PIP w Koninie – salka narad na II piętrze, Konin ul. Obrońców Westerplatte 12
27.04.2017 godz. 10.00 Oddział PIP w Ostrowie Wielkopolskim – salka narad, Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 29
10.05.2017 godz. 10.00 Oddział PIP w Lesznie – salka narad, Leszno ul. Magazynowa 4
11.05.2017 godz. 10.00 Oddział PIP w Pile – salka narad na parterze, Piła ul. Dzieci Polskich 26
16.05.2017 godz. 10.00 Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu – salka konferencyjna na I piętrze, Poznań ul. Św. Marcin 46/50

OIP Rzeszów
Rzeszów, 4 kwietnia 2017 r.
Rzeszów, 20 kwietnia 2017 r.

OIP Szczecin
Szczecin, ul. Pszczelna 7 (siedziba OIP), godz. 10:00, 5 kwietnia 2017 r.
Koszalin, ul. Piłsudskiego 55 (siedziba oddziału), godz. 10:00, 5 października 2017 r.

OIP Warszawa
20 marca 2017 r, godz. 10:00, Radom, siedziba oddziału przy ul. Prażmowskiego 15
27 marca 2017 r, godz. 11:00, Radom, siedziba oddziału przy ul. Prażmowskiego 15

OIP Wrocław
Wrocław, marzec 2017 r.
Legnica lub Wałbrzych, kwiecień 2017 r.

OIP Zielona Góra
Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 8 (siedziba OIP), godz. 10:00, 15 marca 2017 r.
Gorzów Wielkopolski, siedziba Oddziału, ul. Mościckiego 6, październik 2017 r.

 


 

UWAGA!
Powyższa informacja nie obejmuje wszystkich szkoleń w 2017 r.

Szczegółowe informacje można otrzymać od naszych koordynatorów we właściwych terytorialnie okręgowych inspektoratach pracy.