Szkolenia 2017

Pierwsza seria szkoleń odbyła się na jesieni 2016 r. (Szkolenia – jesień 2016 r.) i objęła łącznie 52 szkolenia zorganizowane we wszystkich okręgowych inspektoratach pracy.
W ubiegłorocznych szkoleniach uczestniczyło łącznie 1000 pracodawców lub ich przedstawicieli.

Na wiosnę bieżącego roku planowane jest druga seria szkoleń dla kolejnej grupy pracodawców zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna.

Poniżej przedstawiono wykaz szkoleń zaplanowanych we wszystkich okręgowych inspektoratach pracy (miejsca i daty szkoleń) – wykaz jest sukcesywnie uzupełniany.

OIP Katowice
Częstochowa, III/IV 2017 r.

OIP Kielce
Kielce, 9 marca 2017 r.
Kielce, 11 maja 2017 r.

OIP Olsztyn
Olsztyn, 6 kwietnia 2017 r.
Olsztyn, 13 kwietnia 2017 r.

OIP Rzeszów
Rzeszów, III/IV 2017 r.
Rzeszów, IV 2017 r.

OIP Wrocław
Wrocław, marzec 2017 r.
Legnica lub Wałbrzych, kwiecień 2017 r.


 

UWAGA!
Powyższa informacja nie obejmuje wszystkich szkoleń w 2017 r.

Szczegółowe informacje można otrzymać od naszych koordynatorów we właściwych terytorialnie okręgowych inspektoratach pracy.