...

Na targach DREMA 2018

„Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” – to tytuł seminarium zorganizowanego 11 września 2018 r. podczas odbywających się w Poznaniu Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego „DREMA 2018”. Seminarium, przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy, poświęcone było problematyce bezpieczeństwa pracy przy obróbce drewna.

Andrzej Kwaliński otworzył seminarium

Otwierając seminarium, Zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński wskazał na znaczenie podejmowanych przez inspekcję pracy działań prewencyjnych jako narzędzia poprawy warunków pracy w małych i średnich firmach.

Wystąpienienie Zbigniewa Kowalczyka

Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Zbigniew Kowalczyk przedstawił założenia, przebieg i narzędzia realizacji kampanii, „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna!”.

Wystąpienie Jakuba Chojnickiego

Z kolei dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki zaprezentował efekty zintegrowanych działań kontrolnych i prewencyjnych adresowanych do firm zajmujących się obróbką drewna.

Seminarium PIP

W drugiej części seminarium starszy inspektor ds. bhp z Wytwórni Parkietów Dąbex z Grodziska Wlkp. Danuta Włodarczyk przedstawiła doświadczenia i korzyści z uczestnictwa pracodawcy w programie prewencyjnym PIP. Starszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie Włodzimierz Łabanowski omówił główne aspekty bezpieczeństwa pracy w kontekście eksploatacji maszyn do obróbki drewna. Na zakończenie seminarium starszy inspektor pracy OIP Poznań Romuald Liszkowski przedstawił wpływ niewłaściwej organizacji pracy oraz zachowań ludzkich na zagrożenia zawodowe i wypadki przy pracy.

Statuetka dla PIP

Miłym akcentem podczas uroczystego otwarcia targów było wręczenie Państwowej Inspekcji Pracy nagrody specjalnej przyznanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie: statuetki dla kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” za inspirowanie i wspieranie pracodawców w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Nagrodę z rąk prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysława Trawy oraz prezesa Zarządu Producentów Maszyn, Urządzeń do Obróbki Drewna DREMA Andrzeja Półrolniczaka odebrał zastępca głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński.

Stoisko PIP

Podczas targów uruchomiono stoisko PIP, na którym można było obejrzeć okolicznościową prezentację multimedialną poświęconą bezpieczeństwu pracy przy obróbce drewna. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się bezpłatne publikacje dotyczące bezpiecznej pracy oraz porady prawne i techniczne, których udzielali inspektorzy pracy.

Wszystkie materiały dotyczące bezpieczeństwa przy obróbce drewna, które powstały na potrzeby kampanii, są i będą dostępne dla pracodawców i pracowników na stronie kampanii www.bhpnatak.pl.


11.09.2018
pirnt pdf