SEMINARIUM NA TARGACH POLAGRA-TECH 2019


30 września 2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy na Międzynarodowych Targach POLAGRA–TECH w Poznaniu zorganizowała seminarium pt.: „Profilaktyka zagrożeń wypadkowych oraz dobre praktyki w sektorze przetwórstwa mięsa”, które zainaugurowało ogólnopolską kampanię „Dobry przepis na bezpieczeństwo” adresowaną do branży przetwórstwa mięsa. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi na seminarium: